Guan Yin Mala svart

1 195 kr

AGAT & LAVA STEN

Agat 

Jordande Agat är en grundande sten som stärker vår självrespekt och självkänsla. Den ger oss mod och handlingskraft när vi känner oss osäkra. Stenen hjälper till att ta bort energiblockeringar i kroppen, främjar balans och bättre hälsa. Agat kan även bäras för att attrahera kärlek och för att undvika avundsjuka tankar och illvilja.

Lava

Lava representerar elementen eld och jord. Stenarna är rika på mineraler från djupet av jordens kärna. Elden förknippas med energi, självsäkerhet och passion, medans jord står för mer praktiska kvaliteter, återhållsamhet och materialism


Detta kommer ifrån Malin Berghagens yogakollektion, design Sussi Norberg och Love Angelia Taylor

Guan Yin-Hon som hör världens rop

Är en kvinnlig Bodhisattva, vilket betyder att hon under sin levnadstid nådde upplysning och behövde efter sin död inte återfödas igen. Men när hon vid sin död hörde hur någon på Jorden grät, valde hon att stanna på Jorden för att göra allt hon kunde för underlätta allt lidande för de levande. Hon är den eviga beskyddaren av alla barn och kvinnor, hon representerar medkänsla, kärlek, läkande och nåd. Ofta visas hon hållandes en liten vas med helande vatten, livets vatten, genom detta vatten blir allt levande välsignat med inre och yttre frid. Hon bär också en Lotusblomma, visdomens blomma. Om Mani Padme hum är hennes mantra. Även kallad juvelen i lotusblomman, att nå visdomens juvel, bli en BodhiSattv